Gekozen burgemeester

Bij een direct door de bevolking gekozen burgemeester wordt de verhouding tussen raad, wethouders en burgemeester onwerkbaar, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Waarom kiest minister De Graaf niet voor een veel simpeler ingreep? Een ingreep die een logische onderlinge verhouding oplevert en waar bovendien al ervaring mee is opgedaan.

Laat zowel de gemeenteraad als het college haar eigen voorzitter kiezen. Die noemen we vervolgens `burgemeester'. Grote partijen in een gemeente zullen tijdens de campagne hun kandidaat-burgemeester presenteren net zoals dat nu gebeurt met kandidaat-premiers in de landspolitiek.

In de regel zal de grootste partij de college-onderhandelingen leiden dat is nu ook al zo en de collegevoorzitter leveren. De burger krijgt meer invloed, maar wel binnen het traditionele verband van partijpolitiek.

De raad zal een profiel opstellen voor de raadsvoorzitter en na meervoudige kandidaatstelling iemand uit hun midden kiezen. Zo gaat dat nu bij de Tweede Kamer en zo worden ook veel vice-voorzitters van gemeenteraden gekozen.

Met dit systeem wordt de burgemeester ingebed in de gemeentelijke partijpolitiek en blijft het collegiaal bestuur van het college intact. Het geeft de burger beslist meer invloed. De lelijke spagaat van de huidige burgemeester die zowel voorzitter van de raad als van het college is, wordt weggenomen. In de deelraden van grote steden gaat het al jaren zo, alleen heet daar de collegevoorzitter niet `burgemeester' maar `stadsdeelvoorzitter'.

    • Lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland
    • Lisette de Boer