Donner gaat tbs-beleid aanscherpen

Mensen met een tbs-veroordeling moeten bij onbegeleid verlof een elektronische enkelband gaan dragen. Ook krijgt de politie meer bevoegdheden om tbs'ers die niet terugkeren van verlof op te sporen.

Deze verscherpingen van het tbs-beleid kondigde minister Donner (Justitie) gisteren aan in de Tweede Kamer.

Met het invoeren van de elektronische enkelband neemt Donner een voorstel van de VVD over, gesteund door GroenLinks. Hij zag niets in de wens van LPF, CDA en PvdA om het onbegeleid verlof voor zedendelinquenten helemaal af te schaffen. Volgens Donner is de behandeling van terbeschikkinggestelden erop gericht iemand terug te laten keren in de maatschappij. Als een tbs'er nooit met onbegeleid verlof is geweest, dan is het risico op terugval na de behandeling alleen maar groter.

Daarnaast wil Donner de politie zo snel mogelijk meer bevoegdheden geven om tbs'ers die niet terugkeren van een proefverlof op te sporen. Omdat patiënten die niet terugkeren officieel geen misdrijf plegen, kan de politie nu niet veel doen. Donner wil dat zij de mogelijkheid krijgt om telefoons af te tappen of huiszoekingen te doen.

Ongeveer negentig keer per jaar keert een tbs'er niet of te laat terug na een verlof. Vijf tot tien keer per jaar pleegt een tbs'er op verlof een delict. Donner neemt het voorstel van de Kamer over om een centraal meldpunt in te stellen voor tbs'ers die niet terugkeren. Patiënten van wie de kliniek de kans op recidive laag inschat komen nu op de `telex', terecht. Hier staan ze tussen 350.000 namen van onder andere verdachten van misdrijven en verkeersovertreders. De Kamer is verontwaardigd over deze gang van zaken. Kamerlid Wolfsen (PvdA): ,,De minister moet een brief sturen naar justitie, politie en de instellingen dat er bij het niet terugkeren van verlof vanaf minuut één alarm geslagen wordt.''

Door de recente ontvoering van Wei Wei Hu uit Eibergen kreeg het debat in de Kamer een extra lading. De dader is een zedendelinquent wiens verlof al op 11 mei afliep. Hij had zich toen moeten melden. Dit gebeurde niet. Op 24 mei ontvoerde en misbruikte hij het 13-jarige meisje. De Kamer wil weten wat er gebeurd is en vindt het onbegrijpelijk dat Donner hier niets over kan zeggen. Wolfsen tegen Donner: ,,Het kost drie telefoontjes, één naar de kliniek, één naar het openbaar ministerie en één naar de politie. Ik begrijp niet dat u dat nog niet heeft gedaan.'' Daarop stelde Wolfsen voor het debat te schorsen. ,,Zodat u nu even kunt bellen.'' Donner zei daarop dat hij wel had gebeld maar dat hij ,,nog geen compleet beeld'' had. Hij zal binnen een week een brief naar de Kamer sturen met opheldering over de gang van zaken.

Wolfsen zei maandag dat minister Donner ,,zichzelf moet afvragen'' wat zijn ,,geloofwaardigheid'' als minister is. Het is de tweede keer binnen zijn ministerschap dat een tbs'er op verlof de fout in gaat. Toch velde Wolfsen gisteren nog geen definitief oordeel. Hij wacht de brief af.