Brussel verlangt kortere nota's

De ambtenaren van de Europese Commissie moeten kortere stukken schrijven. Reden: de vertalers kunnen het werk niet meer aan. Nu al bedraagt de achterstand bij de vertaaldienst 60.000 pagina's.

Zonder extra maatregelen zal de achterstand binnen drie jaar oplopen tot 300.000 pagina`s. Vandaar dat de ambtenaren te verstaan hebben gekregen dat gewone mededelingen van de commissie en de daarbij behorende uitleg niet meer dan 15 pagina's mogen beslaan. Nu is de gemiddelde omvang van documenten van de Commissie 32 pagina's.

Als geen extra maatregelen worden getroffen zal de Commissie in 2010 3.000 tot 4.000 vertalers nodig hebben in plaats van de huidige 2.400. Uitbreiding van het bestand is toch al nodig vanwege de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe landen. Hierdoor zijn er negen talen bij gekomen bovenop de elf talen die al in de `oude' Unie werden gehanteerd. Het kost de instellingen van de Unie de nodige moeite om gekwalificeerde vertalers te vinden. De Commissie heeft in totaal 376 nieuwe vertalers nodig als gevolg van de uitbreiding.

Alle regelgeving vanuit de Commissie verschijnt in de twintig talen. Daarnaast kunnen EU-burgers in hun eigen taal communiceren met de Commissie en krijgen zij ook in hun eigen taal antwoord. Om te voorkomen dat aan dit systeem moet worden getornd zijn kortere teksten nodig, aldus de Commissie.

De lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese parlementsverkiezingen, Kathalijne Buitenweg, vindt dat er in het Parlement zo veel mogelijk Engels moet worden gesproken. Zij schrijft dat in haar bijdrage in het boek `Het Babylonische Europa', dat vandaag is verschenen. Volgens haar bevordert het praten in het Engels de levendigheid van het debat dat nu nog vaak doodslaat omdat iedere afgevaardigde in zijn eigen taal praat. Omdat eerst gewacht moet worden op de vertaling door de tolken zijn spontane interrupties vrijwel onmogelijk.