Akkoorden getekend voor vrede in Soedan

De Soedanese regering en de zuidelijke opstandelingen van het Soedanees Volksbevrijdingsleger (SPLA) hebben gisteren in Kenia drie akkoorden ondertekend die de laatste hindernissen voor een alomvattend vredesakkoord uit de weg ruimen.

Daarmee zou dan een eind komen aan een burgeroorlog van 21 jaar tussen het islamitische Arabische noorden en het gemarginaliseerde niet-islamitische, zwarte zuiden, die naar schatting twee miljoen mensen het leven heeft gekost, van wie de meerderheid als gevolg van door de oorlog veroorzaakte hongersnood. Overigens blijft het huidige, bloedige conflict in de westelijke regio Darfur hierbuiten. Functionarissen van de Verenigde Naties hebben dit conflict betiteld als de ergste humanitaire crisis in de wereld, maar de rebellen die hier tegen regeringstroepen en haar bondgenoten vechten zijn niet betrokken bij het vredesproces dat zich sinds 2002 in Kenia afspeelt.

De drie gisteren ondertekende protocollen betreffen de verdeling van de macht, de toepassing van het islamitisch recht in de hoofdstad Khartoum en het bestuur over drie omstreden gebieden, de Nubabergen, westelijke Blauwe Nijl en Abyei. De partijen moeten nu alleen nog een aantal procedurele zaken regelen voorafgaand aan de ondertekening van het vredesakkoord. Die wordt eind juni, begin juli voorzien.

Verwacht was dat de twee partijen al eind vorig jaar hun laatste problemen zouden hebben opgelost, maar onderlinge meningsverschillen veroorzaakten vertraging, ondanks zware tegendruk van de internationale gemeenchap, met name van de Amerikaanse regering. Zelfs de ondertekening gisteren moest op het laatste moment nog uren worden uitgesteld.

Zowel de Soedanese regering als het SPLA begroette de ondertekening van de akkoorden met vreugde en optimisme. ,,Het is een heel belangrijke dag voor Soedan, voor de vrede, de ontwikkeling en de stabiliteit'', aldus de Soedanese vice-president Ali Osman Taha. Maar waarnemers bij de vredesonderhandelingen in Kenia waarschuwden dat de doorbraak zonder gevolg op de grond kan blijven als niet ook de conflicten in andere regio's, zoals Darfur, worden geregeld.

SPLA-leider John Garang zei gisteren te hopen dat het vredesproces tussen noord en zuid ,,een gunstig domino-effect'' zal hebben voor Darfur. Taha noemde Darfur niet met zoveel woorden, maar beloofde dat de regering met de zuidelijke rebellen zal samenwerken om Soedans andere problemen op te lossen.