Aantal meldingen euthanasie gedaald

Artsen hebben vorig jaar opnieuw minder gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding gemeld. Vorig jaar kregen de regionale toetsingscommissies 1.815 meldingen binnen. In 2000, voor de invoering van de euthanasiewet in 2002, waren dat er 2.123.

3