Waterheffing

De introductie van een zogenoemde waterketenheffing kan grote inkomenseffecten hebben. Er kan een lastenverschuiving van enkele honderden euro's per huishouden optreden, waarschuwt de VNG.