Verdonk wil einde remigratiewet

Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken, VVD) houdt vast aan haar voornemen om de Remigratiewet in te trekken. ,,De regering wil investeren in integratie en niet in het remigreren naar het buitenland'', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland is het enige Europese land met een remigratieregeling, die zieke en werkloze allochtonen van 45 jaar en ouder in staat stelt met een uitkering naar hun land van herkomst terug te keren.