Van Gogh's Le Jardin d'Auvers`is wel echt

Het Franse Hof van Cassatie heeft gisteren bepaald dat Le Jardin d'Auvers vervaardigd is door van Vincent van Gogh. Daarmee heeft het Hof alle eerdere gerechterlijke uitspraken over de authenticiteitskwestie rondom dit doek bevestigd. Het vonnis maakt een einde aan de pogingen van de eigenaars van het doek, de erfgenamen van de bankier Jean-Marc Vernes, om bepaald te krijgen dat het niet door Van Gogh is geschilderd en daarmee de aankoop door de erflater ongedaan te maken.

Het oordeel is gebaseerd op een onderzoek door het Laboratoire des Musées de France. Dat bevestigde de authenticiteit in 1999. In de jaren negentig circuleerden berichten als zou Le Jardin d'Auvers niet van Van Gogh zijn. De waarde nam daardoor dramatisch af.

Het doek werd door Jean-Marc Vernes in 1992 voor 8,8 miljoen euro gekocht. Na zijn dood, in 1996, werd de waarde bepaald op 3,8 miljoen euro. Die vermindering hield volgens de erfgenamen verband met de twijfel over de identiteit van de schilder. Niet Van Gogh maar Claude-Emile Schuffenecker zou de schilder zijn en als bewijs daarvoor werd aangevoerd, dat het doek nog aan het drogen was toen Van Gogh zelfmoord pleegde. Ook zou het `gedeeltelijke pointillisme' in de stijl niet kloppen.

Het doek was al eerder inzet van een juridische strijd. De vorige eigenaar, Jacques Walter, kreeg in 1996 een door de Staat te betalen schadevergoeding van 22,1 miljoen euro toegewezen. De rechter oordeelde dat Walter nadeel ondervond van het in 1989 ingestelde verbod om schilderijen als Le Jardin d'Auvers te koop aan te bieden buiten het Franse grondgebied.