OESO ziet werkloosheid pas eind dit jaar pieken

De Nederlandse werkloosheid zal pas begin volgend jaar stabiliseren. De binnenlandse consumptie, als aanjager van de economie, zal ook dan pas de rol van de export kunnen overnemen om het economisch herstel door te zetten.

Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een vanmorgen verschenen rapport over Nederland. De OESO beveelt de Nederlandse regering in het rapport aan om werk te maken van beleid dat de economie op een hoger groeiniveau moet brengen. Gezien de onstuimigheid van de conjunctuur, in vergelijking met andere Europese landen, moet de economie van Nederland minder hevig fluctueren dan in de afgelopen jaren, toen een periode van relatief hoge groei werd gevolgd door een lange periode van stagnatie. De overheidsfinanciën moeten duurzaam op orde worden gebracht, de arbeidsparticipatie moet omhoog en de productiviteitsgroei moet worden verbeterd.

De OESO toont zich zeer kritisch over de aard van de hoogconjunctuur die Nederland aan het einde van de jaren negentig doormaakte. Driekwart procentpunt van de jaarlijkse economische groei in de periode 1997-2000 is volgens de organisatie te herleiden tot de hausse op de huizenmarkt en de aandelenbeurzen. Het wegvallen van deze effecten in de afgelopen jaren heeft de laagconjunctuur versterkt.

Het hoogtij heeft via onder meer de loonontwikkeling geleid tot een uitholling van de concurrentiepositie. Het verlies aan concurrentiekracht werd aanvankelijk gemaskeerd door de verzwakking van de koers van de euro, maar toen de euro in waarde toenam, kwam het concurrentieverlies alsnog bloot te liggen.

Onder de concrete aanbevelingen van de OESO vallen onder meer het versoepelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid om huizenbouw eenvoudiger te maken, en het gefaseerd afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

De OESO pleit voor een verdere versoepeling van het ontslagrecht, en een minder lange duur van uitkeringen om de dynamiek van de arbeidsmarkt in Nederland te vergroten.

De organisatie juicht de voorgenomen hervormingen van de WAO toe, maar benadrukt dat moet worden opgelet dat de WAO niet gebruikt blijft worden om werknemers in de praktijk vervroegd met pensioen te laten gaan. De OESO lijkt zich met haar aanbeveling om het vervroegd pensioen fiscaal niet langer te faciliteren, achter het beleid van het kabinet-Balkenende inzake het prepensioen te scharen.

Verder schrijft de organisatie in het rapport over Nederland dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit meer bevoegdheden moet krijgen, om zo marktwerking in de economie verder te bevorderen en bewaken. Anticoncurrentiepraktijken in de vrije beroepen worden door de OESO speciaal genoemd als een fenomeen dat moet worden bestreden.