NY Times: We zijn misleid

,,In het afgelopen jaar heeft deze krant fel licht laten schijnen over de beslissingen die de Verenigde Staten in Irak hebben doen belanden. [...] Het wordt tijd dat we datzelfde licht nu op onszelf richten''. Aldus begint de Amerikaanse krant The New York Times op haar pagina's van vandaag in een brief `Van de hoofdredactie' een afgebakende zelfkritiek over de manier waarop de krant heeft bericht over Irak en de vermeende gevaren die in dat land schuilgingen voordat de Verenigde Staten vorig jaar Irak aanvielen.

In het stuk `The Times and Iraq' erkent de hoofdredactie na nadere beschouwing van honderden artikelen, dat ondanks ,,de enorme hoeveelheid journalistiek waar we trots op zijn'', er ook sprake is geweest van ,,een aantal keren verslaggeving die minder zorgvuldig is geweest dan had gemoeten''.

Achteraf bezien, zo schrijft de krant, ,,hadden we gewild dat we beweringen agressiever hadden onderzocht toen nieuwe bewijzen opdoken - of juist uitbleven''. De krant verwijst vooral naar belastende verklaringen bij monde van Iraakse ballingen of dissidenten die ,,veel belang hadden bij een machtswisseling in Irak''. Dat waren in sommige gevallen dezelfde ballingen als die waar het Witte Huis naar zou hebben geluisterd.

De hoofdreadactie lijkt met de zelfkritiek gehoor te geven aan critici die vinden dat de redactie voorafgaand aan de oorlog te veel de suggestie heeft gewekt dat Irak een concreet gevaar vormde. Dat zou de Amerikaanse regering weer hebben gesterkt in een rechtvaardiging voor een aanval op Irak.

Ondanks vurig verwoorde beschuldigingen door de regering van president Bush, voordat de oorlog in Irak begon, zijn er maar weinig aanwijzingen dat het regime van Saddam Hussein werkelijk een gevaar voor de VS of de wereldvrede heeft gevormd.

The Times-redactie komt er nu openlijk voor uit zich te hebben laten misleiden. ,,Het is nog altijd mogelijk dat chemische of biologische wapens boven water komen, maar het ziet er nu naar uit dat wij ons, net als de regering, beet hebben laten nemen.''