`Lage inkomens meest getroffen'

Mensen met een laag inkomen gaan er dit jaar meer op achteruit dan het kabinet heeft voorgerekend. Huishoudens met een modaal inkomen of hoger, gaan er juist minder op achteruit of zelfs op vooruit.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft verricht in opdracht van de PvdA. De partij wil het komende debat over de Voorjaarsnota, volgende maand, aangrijpen om de alternatieven te bespreken.

Het Nibud onderzocht de zogeheten koopkrachtcijfers van negen veel voorkomende samenstellingen van huishoudens. Daaruit blijkt dat vooral alleenstaande jong-gehandicapten, mensen met een AOW-uitkering en mensen die een beroep doen op de thuiszorg harder getroffen worden dan het kabinet tot nu toe heeft gezegd. Zo wordt een alleenstaande jong-gehandicapte volgens het Nibud geconfornteerd met een koopkrachtverlies van 5,7 procent (66 euro per maand). Iemand met een modaal inkomen en een zieke partner gaat er 1,2 procent (27 euro per maand) op vooruit. Een echtpaar met twee kinderen, een inkomen van twee keer modaal en een leaseauto gaat er 0,1 procent op vooruit en niet zoals het kabinet zei 1,25 procent op achteruit.

De PvdA presenteerde vanmiddag in een Koopkracht-manifest een groot aantal alternatieven voor het kabinetsbeleid, die deels nog dit jaar kunnen worden ingevoerd. Zo wil de partij 60.000 bijstandsmoeders met overheidssteun aan het werk helpen, meer geld voor chronisch zieken en gehandicapten en extra geld voor schuldhulp. Ook wil de PvdA de AWBZ-premie voor de laagste inkomensklassen verlagen van 12,5 naar 8 procent en de verlaging van de huursubsidie zoals het kabinet die voorstelt ongedaan maken.

Om de plannen te betalen stelt de PvdA voor om het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost te schrappen (250 miljoen), de lastenverlichting voor leaserijders terug te draaien (66 miljoen) en het belastingtarief in de hoogste schijf verhogen van 52 naar 54 procent.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) liet in een reactie weten dat het te vroeg is om conclusies te trekken.