Laaggeschooldensubsidie niet vervroegd afgeschaft

Het kabinet ziet onder druk van CDA, PvdA en GroenLinks af van de vervroegde afschaffing van de werkgeverssubsidie aan laaggeschoolden. In plaats daarvan verhoogt het kabinet per 1 juli aanstaande de premie die werkgevers moeten betalen voor de WAO met 0,35 procent.

Dit bleek gisteren in een debat over de vervroegde afschaffing van de zogenoemde specifieke afdrachtskorting (SPAK). De staatssecretarissen Wijn (Financiën, CDA) en Rutte (Sociale Zaken, VVD) slaagden er niet in de Kamer te overtuigen van het nut van vervroegde afschaffing. Mogelijke alternatieven als een hogere WAO-premie, een lagere arbeidskorting of het schrappen van de gedeeltelijke afschaffing van de onroerendzaakbelasting leiden volgens de beide staatssecretarissen tot lastenverzwaring voor bedrijven of koopkrachtverlies voor burgers.

In het regeerakkoord had het kabinet al aangekondigd de maatregelen per 1 januari 2006 te schrappen. De regeling zou onvoldoende effect hebben. Slechts 8 procent van de laaggeschoolden zou zonder de regeling niet aan een baan zijn gekomen. Omdat er eerder dit jaar extra bezuinigd moest worden (2,9 miljard euro in totaal) wilde het kabinet de regeling al eerder afschaffen, per 1 juli dit jaar. Dat zou 200 miljoen euro opleveren.

De Kamer vreest grote gevolgen voor laaggeschoolden en voor sectoren als horeca en schoonmaakbranche die plotseling met hoge arbeidskosten worden geconfronteerd. PvdA en GroenLinks vinden de afschaffing van de korting sowieso onbegrijpelijk. Volgens hen verliezen daardoor duizenden laaggeschoolden hun baan.

Het CDA steunt wel het schrappen van de regeling in 2006, maar verzette zich gisteren tegen versnelde afschaffing. Volgens Kamerlid Van Vroonhoven treft die bedrijven te hard. ,,Bedrijven worden nu halverwege het jaar geconfronteerd met hogere kosten.''

Werkgeversvereniging VNO-NCW had al voorgesteld dat het instandhouden van de stimulering voor laaggeschoolde arbeid betaald zou kunnen worden door de beloofde verlaging van de WAO-premie voor werkgevers uit te stellen. PvdA en CDA dienden beide een motie in die die verlaging ongedaan maakt. Volgende week stemt de Kamer over de moties.