Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

`Eén directeur voor regionale omroepen'

RTV West en RTV Rijnmond moeten meer gaan samenwerken. Op termijn moet één directeur leiding gaan geven aan de twee regionale omroepen in de provincie Zuid-Holland. Die moeten wel elk een eigen hoofdredacteur behouden.

Dat staat in een advies van onderzoeker L. Welters in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat het advies bespreken met de twee omroepen. Welters deed eerder onderzoek naar de financiële problemen bij de twee regionale omroepen. Nu was hem gevraagd te onderzoeken hoe betere samenwerking gerealiseerd kan worden.

In zijn advies staat dat na 2006 de afdelingen personeelszaken, advertentieverkoop en financieel toezicht van de twee omroepen elk door één functionaris kunnen worden aangestuurd. Een volledige fusie wijst Welters af. ,,De kracht van de twee omroepen is dat zij elk geworteld zijn in twee van elkaar verschillende regio's en dat zij zich redactioneel zelfstandig richten op die regio's.'' Ook constateert Welters dat er binnen de organisaties geen draagvlak is om op korte termijn te komen tot een ,,juridische eenheid''.

Tot 2006 moet wel gezocht worden naar meer facilitaire en programmatische samenwerking. Na 2006 zouden de twee omroepen in een soort holdingstructuur ondergebracht moeten worden.

Ineke Kouwenberg, woordvoerder van RTV West stelt dat de medewerkers van de omroep ,,niet op voorhand'' tegen vergaande samenwerking of een fusie zijn, maar dat de conclusies in het rapport onvoldoende zijn onderbouwd. ,,We willen eerst weten wat precies de financiële en kwalitatieve voordelen zijn. Dat staat er nu niet in. Er moeten geen beslissingen worden genomen op basis van slecht onderbouwde rapporten. Dat is eerder gebeurd.''

In 2003 schrapte de op Den Haag en omstreken gerichte omroep RTV West alle muziek uit de radioprogrammering. Nadat de luistercijfers dramatisch kelderden, werd het praatradio-concept verlaten. De directeur van RTV Rijnmond wil nog niet reageren.