Duitsland krijgt toch een nieuwe immigratiewet

Na een lange politieke strijd krijgt Duitsland alsnog een nieuwe immigratiewet. Bondskanselier Schröder is er gisteren in geslaagd een doorbraak te forceren, waarmee hij een belangrijk project voor zijn regering heeft gered.

Schröder kreeg regeringspartijen en oppositie op één lijn door in de immigratiewet een aantal maatregelen tegen terrorisme op te nemen. CDU en CSU hadden na de aanslagen in Madrid hun instemming met de omstreden wet afhankelijk gemaakt van concrete maatregelen op het gebied van binnenlandse veiligheid.

De nieuwe wet, waarover vier jaar gestreden is, moet nog voor het zomerreces een feit zijn. Op de vraag of de kwestie nu in kannen en kruiken is, zei Schröder gisteravond na afloop van een reeks gesprekken met partijvoorzitters: ,,Ik geloof dat men daarvan uit mag gaan.'' CDU-voorzitter Angela Merkel was behoedzaam optimistisch. Ze zei dat er nu ,,waarschijnlijk'' een wet tot stand zal komen. ,,Het zijn politieke dossiers. Het is duidelijk dat de duivel in het detail schuilt.''

Schröders kleine coalitiepartner, De Groenen, brak de onderhandelingen over de wet vorige maand af omdat men niet langer op steeds weer nieuwe eisen van de oppositie wilde ingaan. Met het gisteren gevonden compromis ging de partij slechts schoorvoetend akkoord.

De wet heeft tot doel asielprocedures te vereenvoudigen en de integratie van buitenlanders te bevorderen, onder meer door het aanbieden van taalcursussen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor arbeidsimmigratie versoepeld, met name voor hoger opgeleiden. Ook wordt het eenvoudiger om mensen die in een trainingskamp voor terroristen zijn geweest het land uit te zetten. De wet moet tevens een handvat bieden om imams die geweld prediken aan te pakken. De eis van de oppositie om buitenlanders die als gevaarlijk te boek staan gedurende een langere periode vast te zetten, haalde het niet.

Het fel omstreden dossier laat zien hoe de wereld in vier jaar is veranderd. Oorspronkelijk lag de nadruk voor de rood-groene regering op versoepeling van de arbeidsimmigratie. Na jaren van economische tegenwind en aanhoudend hoge werkloosheid (ruim 10 procent) verloor dat streven aan politieke logica. Tegelijk werd na de aanslagen in de VS in september 2001 en eerder dit jaar in Madrid de roep om strengere veiligheidsmaatregelen steeds luider.

PRESTIGEPROJECT: pagina 4