Aparte Afrikaanse Veiligheidsraad

De Afrikaanse Unie heeft gisteren een Vredes- en Veiligheidsraad ingesteld naar het model van de VN. Net zoals de Veiligheidsraad van de VN zal de Afrikaanse Veiligheidsraad vijftien leden tellen. Hij krijgt de bevoegdheid vredesmissies te sturen naar oorlogsgebieden waar een bestand is getekend. Maar het ontbreekt de Afrikaanse Unie nog aan geld voor de geplande Afrikaanse vredesmacht van 15.000 man. Tot nu toe heeft alleen de EU 250 miljoen euro bijgedragen.