Amnesty laakt `uitholling' VN

De legitimiteit en geloofwaardigheid van de Verenigde Naties zijn uitgehold tot een ,,fataal niveau''. Dat schrijft de secretaris-generaal van Amnesty International, Irene Khan, in het voorwoord van het vandaag gepubliceerde jaarrapport van de mensenrechtenorganisatie.

Khan herdenkt in haar voorwoord de vorig jaar augustus bij een bomaanslag in Irak omgekomen VN-commissaris voor de Mensenrechten, Sergio Vieira de Mello, en stelt dat die aanslag een goede reden was geweest om stil te staan bij de uitholling van de legitimiteit van de VN. ,,Gemeden in de Irak-oorlog en gemarginaliseerd in de nadagen daarvan, in diskrediet gebracht door zijn waargenomen kwetsbaarheid door druk van machtige naties, leken de VN bijna verlamd in hun pogingen om staten verantwoordelijk te houden voor hun respect voor internationaal recht en handhaving van mensenrechten'', aldus Khan. Juist de internationale gemeenschap van staten had een ,,halt kunnen toeroepen'' aan de verslechtering van de mensenrechten, meent Kahn.

Net als vorig jaar signaleert Amnesty dat onder invloed van de `oorlog tegen terreur' in de hele wereld in naam van veiligheid onderdrukkende maatregelen zijn genomen. Het jaarrapport levert kritiek op 21 van de 25 lidstaten van de Europese Unie, waar een ,,simplistische retoriek over veiligheid, immigratie en asiel – samen met een vlaag aan populisme – racisme en discriminatie tegenover minderheden versterkt'' heeft.

Amnesty signaleert dat in alle EU-landen behalve in Nederland, Luxemburg, Cyprus en Denemarken ,,zorgwekkende patronen van machtsmisbruik, zoals mishandeling, marteling, excessief gebruik van geweld en buitenrechtelijke executies''. In de meeste `oude' EU-landen gaat het om politiegeweld gericht tegen allochtonen.