Wietgebruik jongens daalt

Het percentage jongens dat softdrugs gebruikt daalt sterk. Bij meisjes is het percentage dat onlangs hasj of wiet heeft gebruikt gelijk gebleven ten opzichte van 1996. Wel zeggen meer meisjes dat zij `ooit' cannabis hebben gebruikt.

Dat blijkt uit het `Peilstationsonderzoek' van het Trimbos-instituut naar het gebruik van cannabis onder scholieren van 12 tot 18 jaar. Dit onderzoek is onderdeel van het rapport `Jeugd en riskant gedrag' dat eind juni verschijnt.

Het percentage jongens dat recentelijk cannabis gebruikte daalde sinds 1996 met bijna een derde. Het percentage jongens dat ooit cannabis heeft gebruikt steeg in de periode van 1988 tot 1996, maar daalt sindsdien licht.

De verschillen tussen jongens en meisjes nemen af. ,,Er is in 2003 zelfs voor het eerst geen verschil meer tussen het aantal jongens en meisjes dat minstens éénmaal in het leven cannabis heeft gebruikt'', aldus het onderzoek.

Verder blijkt dat de schoolniveaus weinig verschillen wat het aantal cannabisgebruikers betreft. Wel roken de gebruikers op het vmbo meer joints per keer dan de gebruikers op het vwo. Onder Marokkaanse leerlingen, met name de meisjes, wordt het minste cannabis gebruikt. Verder bestaat weinig samenhang tussen etnische afkomst en het `ooit-gebruik' van cannabis. Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft bijna één op de vijf (19 procent) ooit cannabis gebruikt. Bij jongens (20 procent) is dat iets meer dan meisjes (17 procent).

In het basisonderwijs heeft vrijwel geen enkele leerling ervaring met blowen (0,6 procent), aldus het onderzoek. Onder 12- en 13-jarigen heeft een relatief klein deel ervaring met cannabisgebruik, terwijl onder 14-jarigen sprake is van een forse toename bij jongens en meisjes.

Uiteindelijk is op 17- en 18-jarige leeftijd ongeveer de helft van de jongens en eenderde van de meisjes met cannabis in aanraking gekomen.

    • Rob Schoof