`Situatie in Irak blijft bedreiging voor vrede'

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit de ontwerpresolutie die gisteren door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aan de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is voorgelegd.

De Veiligheidsraad gaat ervan uit dat de situatie in Irak een bedreiging blijft vormen voor de internationale vrede en veiligheid.

In de resolutie bevestigt de Veiligheidsraad de vorming van een soevereine Iraakse interim-regering met ,,verantwoordelijkheid en autoriteit'' die het land vanaf 30 juni zal regeren. De toezegging van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om hun bezetting vanaf die datum stop te zetten wordt toegejuicht.

Volgens een in de resolutie opgenomen tijdschema zou de politieke omschakeling naar een democratisch bestuur bij voorkeur tegen 31 december 2004 moeten gebeuren en ten laatste tegen 31 januari 2005. Het overgangsparlement dat dan verkozen wordt is verantwoordelijk voor het ontwerp van een grondwet. Die grondwet vormt dan de basis voor de democratische verkiezingen die moeten leiden tot de vorming van een nationale regering. De Veiligheidsraad roept de Irakezen op om deze regelingen ,,vredig en volledig'' ten uitvoer te brengen. Alle landen en belanghebbende organisaties worden bovendien opgeroepen om dit proces te ondersteunen.

De VN-gezant voor Irak krijgt de opdracht om de Irakezen te helpen in het samenstellen van ,,een nationale vergadering die een Adviserende Raad moet selecteren''; de interim-regering te adviseren en te ondersteunen; de nationale dialoog en bereidheid tot consensus te bevorderen tijdens het ontwerpen van de nieuwe grondwet.

De Veiligheidsraad herbevestigt de volmacht van de multinationale troepenmacht onder gemeenschappelijk bevel. Deze vredesmacht krijgt de toestemming om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ,,bij te dragen tot het behoud van de veiligheid en de stabiliteit in Irak''. Het mandaat van de VN-macht wordt geëvalueerd binnen 12 maanden of eerder als de Iraakse interim-regering daarom vraagt.

In de resolutie wordt verder bevestigd dat de VN-macht ook zal instaan voor de opbouw van de Iraakse veiligheidsdiensten en -instellingen door rekrutering, opleiding en uitrusting te verzorgen.

De Veiligheidsraad vraagt de VN-leden en de internationale en regionale veiligheidsorganisaties om de VN-macht bij te staan en op die manier ,,tegemoet te komen aan de noden van het Iraakse volk''.

De details van de relatie tussen de multinationale vredesmacht en de Iraakse interim-regering zijn nog niet gedefinieerd. De resolutie stelt dat deze relatie uiteengezet zal worden in brieven van het nieuwe Iraakse bestuur en de leiders van de vredesmacht aan de voorzitter van de Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad heft het VN-wapenembargo voor Irak op en laat alle wapens en uitrusting die de VN-macht of de interim-regering nodig heeft toe op voorwaarde dat ze ,,de doelstellingen van deze resolutie dienen''.

Bij de ontbinding van het voorlopig bewind van de coalitie in Irak zal de interim-regering verantwoordelijkheid krijgen over het kapitaal van het Ontwikkelingsfonds voor Irak. Het Ontwikkelingsfonds is gecreëerd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om te zorgen dat de olie- en gasopbrengsten van Irak opnieuw geïnvesteerd worden in het land. Een internationaal agentschap wordt opgericht om het fonds te begeleiden en te controleren, en zo de verantwoordelijkheden en verplichtingen over te nemen die verbonden zijn met het olie-voor-voedselprogramma.

WWW.NRC.NL: tekst resolutie