Oplossing voor hiaat einde WAZ

Het kabinet heeft een oplossing gevonden voor ondernemers die na de afschaffing van de WAZ, de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen, problemen ondervinden bij het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het gaat hierbij om zelfstandigen met een verhoogd gezondheidsrisico, die bij hun aanmelding voor een reguliere particuliere verzekering zijn geweigerd. Het kabinet heeft berekend dat dit maximaal 75.000 mensen zijn.

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat met particuliere verzekeraars is afgesproken deze groep een alternatieve verzekering aan te bieden. Als een verzekerde arbeidsongeschikt wordt, zullen de verzekeraars een wachttijd van twee jaar hanteren voor zij een uitkering verstrekken. Voor deze uitkering komen alleen zelfstandigen in aanmerking die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Als de zelfstandige arbeidsongeschikt raakt binnen vijf jaar na aanmelding voor de verzekering, duurt de uitkering vijf jaar. Doet de verzekerde later dan na vijf jaar een beroep op de verzekering, dan loopt de uitkering door tot het 65ste jaar.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering zal maximaal 11.500 euro per jaar bedragen. De netto-premie loopt voor zelfstandigen die voltijds werken uiteen van 2.000 tot 2.500 euro. Hoe hoog de premie precies is, hangt af van de beroepsklasse waarin de desbetreffende zelfstandige door de verzekeraars is ingedeeld.

De WAZ wordt per 1 juli afgeschaft. Het kabinet bespaart hiermee in 2005 25 miljoen euro, oplopend tot 110 miljoen euro in 2007.