`Onze coalitie is sterk, onze inzet doelgericht'

Hieronder volgt een vertaalde selectie uit de toespraak over Irak die president Bush gisteren hield in Carlisle, in Pennsylvania.

[...],,Ik kom verslag uitbrengen aan alle Amerikanen en het Iraakse volk over de strategie van ons land aangaande Irak en de precieze stappen die wij zetten om onze doelen te bereiken.

De acties van onze vijanden in de afgelopen weken zijn meedogenloos, berekenend en leerzaam geweest. We zijn getuige geweest van een autobomaanslag die het leven kostte van een 61-jarige Iraakse man die Izzedin Salim heette en voorzitter van de bestuursraad was. Deze misdaad toont de motieven van onze vijand die het Iraakse zelfbestuur wil voorkomen, zelfs als daarvoor een oude Iraakse patriot en gelovig moslim moet worden gedood.

We hebben tevens beelden gezien van een jonge Amerikaan die wordt onthoofd. Deze verachtelijke vertoning laat een afkeer zien voor alle regels van oorlogsvoering en alle grenzen aan geciviliseerd gedrag. Het verraadt een vorm van fanatisme die door geen enkele actie van ons is uitgelokt en door geen enkele consessie zal worden verzacht.

We vermoeden dat de man met het mes een Al-Qaeda-lid was die Zarqawi heet. Hij en andere terroristen weten dat Irak het belangrijkste front is in de oorlog tegen de terreur. En dat dienen wij ons ook te realiseren.

De terugkeer van de tirannie in Irak zou een ongehoorde overwinning zijn voor het terrorisme. [...] Het zou terroristen aanmoedigen, wat wereldwijd tot meer bomaanslagen, onthoofdingen en moorden op onschuldigen zou leiden.

De opkomst van een vrij Irak met zelfbestuur zal een einde maken aan de operationele basis van terroristen, hun beperkte ideologie te schande maken en hervormers in de hele regio kracht geven. Dit zal een beslissende klap toebrengen aan de machtsbasis van het terrorisme en een overwinning zijn voor de veiligheid van de Verenigde Staten en de wereldbeschaving.

Ons werk in Irak is zwaar geweest. Onze coalitie is geconfronteerd met de veranderende omstandigheden van de oorlog. En dat heeft doorzettingsvermogen, opoffering en aanpassingvermogen gevergd.

De snelle verwijdering van het regime van Saddam Hussein vorige lente had een ongewild gevolg. Saddams elitetroepen werden niet gevangen genomen of gedood op het slagveld, maar legden hun uniformen af en vermengden zich onder de burgerbevolking.

Deze elementen van het wrede regime van Saddam en de geheime politie hebben zich opnieuw gegroepeerd, bewapend en verfijnde terroristische tactieken aangenomen. Ze hebben zich aangesloten bij buitenlandse strijders en terroristen.

Deze groepen en individuen hebben tegenstrijdige ambities, maar ze delen hetzelfde doel: Zij hopen het geduld van de Amerikanen, onze coalitie en de Irakezen op de proef te stellen vóórdat een effectief zelfbestuur op zijn plaats is en voordat Irakezen in staat zijn hun vrijheid te beschermen. Irak bevindt zich nu in een beslissende fase. Terwijl zelfbestuur voor het Iraakse volk binnen handbereik komt, zullen de terroristen waarschijnlijk steeds actiever en wreder worden. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. En de weg voorwaarts zal af en toe chaotisch ogen. Maar onze coalitie is sterk. Onze inzet is doelgericht en onvermurwbaar. En geen enkele vijandelijke kracht kan de vooruitgang van Irak tegenhouden. [...]

Er zijn vijf stappen in ons plan om Irak te helpen bij het bereiken van democratie en vrijheid. We zullen het gezag overdragen aan een soeverein Iraaks bestuur, behulpzaam zijn bij het bewerkstelligen van veiligheid, de wederopbouw van de Iraakse infrastructuur voortzetten, meer internationale steun aanmoedigen en streven naar nationale verkiezingen die nieuwe leiders zullen voortbrengen die zijn gemachtigd door het Iraakse volk. [...]

De overdracht van soeveriniteit op 30 juni is een wezenlijke verplichting volgens onze strategie. Irakezen zijn een trots volk dat een afkeer heeft van buitenlandse zeggenschap over hun zaken – precies zoals wij dat zouden hebben. Na jaren onder een tiran te hebben geleefd zijn ze ook terughoudend in het vertrouwen van autoriteit. [...]

Amerika zal troepen en benodigde steun leveren om deze doelen te bewerkstelligen. Onze militaire bevelhebbers hadden ingeschat dat een troepensterkte van onder de 115.000 voldoende zou zijn op dit moment in het conflict. Maar gezien de toename van het geweld zullen wij de huidige troepensterkte van 138.000 behouden zolang als nodig is. [...]

In deze tijd van oorlog, bevrijding en wederopbouw hebben Amerikaanse militairen en burgers op de grond de burgers van Irak leren respecteren. Het zijn trotse mensen die er krachtige en uiteenlopende meningen op na houden. Maar de Irakezen zijn verbonden in een diepe overtuiging; ze zijn vastbesloten nooit meer overgeleverd te zijn aan het mededogen van een dictator. En ze geloven dat ze met nationale verkiezingen die donkere tijd achter zich kunnen laten.

Een gevolmachtigde regering die fundamentele rechten beschermt, gekozen door de Irakezen – dat is de beste verdediging tegen de terugkeer van de tirannie. En die verkiezing komt.

De vijf stappen tot Iraaks zelfbestuur zijn niet eenvoudig. Er zal waarschijnlijk meer geweld komen, voor de soevereiniteitsoverdracht en daarna. De terroristen en Saddam-getrouwen zouden liever veel Iraakse doden zien dan hun vrijheid wensen. Maar het zijn niet de terroristen die de toekomst van Irak bepalen. Het land beweegt zich ieder week meer in de richting van vrije verkiezingen en een permanente plaats onder de vrije landen. [...]

Ik heb Amerikaanse troepen naar Irak gestuurd om onze veiligheid te beschermen, niet om te blijven als bezettingsmacht. Ik heb Amerikaanse troepen naar Irak gestuurd om het volk te bevrijden, niet om Amerikanen van hen te maken.

Irakezen zullen hun eigen geschiedenis schrijven en hun eigen weg vinden. En terwijl zij dat doen kunnen de Irakezen zeker zijn van een vrij Irak dat altijd een vriend zal hebben aan de VS.'' [...]

WWW.NRC.NL: volledige tekst

    • George W. Bush