Minister: verbeter regeling klachten

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) erkent dat de procedure die ouders moeten doorlopen om een klacht in te dienen over de basisschool of middelbare school van hun kind, niet goed functioneert. Ze wil deze procedure verbeteren.

Van der Hoeven zal hierover op korte termijn overleggen met verschillende besturenorganisaties en ouderorganisaties. Daaruit moet onder meer blijken of voor het ,,verbeteren van de situatie'' een wetswijziging nodig is.

Dit staat in een brief van de minister van eind vorige week aan Irene Tullemans, een moeder uit Eindhoven die bij de Inspectie voor het onderwijs en bij de minister van Onderwijs klaagde over de klachtenprocedure. Deze moeder had onder meer kritiek op het feit dat het advies dat een landelijke klachtencommissie na een klacht uitbrengt, niet bindend is. Een school kan het naast zich neerleggen. Daarnaast zijn scholen niet verplicht de Inspectie te melden of ze klachten hebben ontvangen.

Sinds 1998 moeten alle basis- en middelbare scholen een klachtencommissie hebben. Verreweg de meeste scholen (zo'n tachtig procent) zijn aangesloten bij een van de vier landelijke klachtencommissies voor katholiek, protestants, algemeen bijzonder of openbaar onderwijs. Een kleiner aantal scholen is aangesloten bij een regionale klachtencommissie of heeft een eigen commissie.

Uit het vorig jaar verschenen onderzoek `Kritische blik op de klachtafhandeling in het onderwijs' van IVA Beleidsonderzoek en Advies van de Universiteit van Tilburg blijkt dat het aantal klachten in het onderwijs in vier jaar tijd verviervoudigde van 208 in 1998 tot 836 in 2002. Uit het onderzoek blijkt dat de klachtafhandeling van de commissies een lang en juridisch traject is dat zelden leidt tot een beter begrip tussen ouders en school. Onderzoeker Juliette Vermaas: ,,Door de professionalisering van de klachtenprecedure wordt het vaak een loopgravenoorlog waar niemand beter van wordt.'' Een meerderheid van de ouders is volgens haar na een klachtenprocedure ontevreden.