Minder subsidie bedrijfsterreinen

Het kabinet gaat snijden in de subsidies aan bedrijfsterreinen. Van de 3.600 bedrijfsterreinen in Nederland zullen er nog slechts vijftig steun ontvangen. Deze moeten uitgroeien tot `topterreinen'.

Dat staat in het Actieplan Bedrijventerreinen 2004-2008 dat staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) vandaag bekendgemaakt heeft. Het kabinet neemt hiermee afscheid van het tot nu toe gevoerde `generieke' beleid. Met het plan `Kwaliteit wint terrein' uit 2002 wilde het tweede kabinet-Kok 440 miljoen euro beschikbaar stellen voor het opknappen van oude bedrijfsterreinen.

Het bleef destijds bij een voorstel, de definitieve beslissing werd doorgeschoven naar een volgend kabinet. Het plan wordt nu echter door het huidige kabinet overboord gezet. ,,Ik doe liever één terrein goed dan negen terreinen half'', aldus staatssecretaris Van Gennip.

Met het nieuwe actieplan boekt het kabinet een aanzienlijke bezuiniging. Voor het plan is 200 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag komt in de komende acht jaar vrij. Daarmee is het ruim de helft goedkoper dan het oude beleid. In 2012 moet mede met dit geld 3.500 hectare aan vernieuwd en 7.000 hectare aan nieuw bedrijventerrein zijn gerealiseerd. De terreinen komen volgens het ministerie ook in aanmerking voor geld van de Europese steunfondsen.

Volgens een woordvoerder van Economische Zaken is er ,,flink gepolderd'' bij de selectie van de bedrijfsterreinen. ,,Bedrijfsleven en gemeentelijke en provinciale overheden zijn allemaal betrokken bij de keuze.'' De terreinen zijn evenwichtig verspreid over het hele land en liggen in de Randstad, Eindhoven, en de regio's West-Brabant, Arnhem-Nijmegen, Heerlen-Maastricht, Groningen-Assen en Twente. Verder zal er worden gebouwd in de Hoeksche waard en in de Moerdijkse Hoek.

Bij de selectie heeft het kabinet zijn keuze laten bepalen door bereikbaarheid, omvang – het gaat om grote terreinen van minstens 150 hectare – en de beschikbaarheid voor zware industrie. De terreinen moesten komen te liggen in de `economische kerngebieden' van de onlangs uitgebrachte Nota Ruimte.

Het geld zal onder meer besteed worden aan bodemsanering, de aanleg van wegen, bedrijfsverplaatsing en het bestrijden van criminaliteit. Volgens het Centraal Planbureau is eenvijfde van de Nederlandse bedrijfsterreinen toe aan een opknapbeurt en is er tot 2020 23.000 hectare aan nieuwe bedrijfsterreinen nodig.