`Meeste jongeren beginnen vanaf 14de'

Tweederde van de cannabisgebruikers zegt dat zij hun hasj of wiet betrekken via vrienden. Eenderde zegt het in een coffeeshop te kopen, tien procent krijgt het `via via' en tien procent koopt cannabis bij een dealer. Het Trimbos-instituut noemt het ,,opvallend'' dat een aanzienlijk deel van de blowende scholieren tot en met 17 jaar softdrugs koopt in coffeeshops, omdat de leeftijdsgrens voor toegang tot een coffeeshop 18 jaar is.

Op de vraag of scholieren tijdens het kopen van wiet of hasj ook wel eens andere drugs krijgen aangeboden, antwoordt een kwart van de scholieren dat de afgelopen maand nog cannabis heeft gebruikt, dat dat inderdaad is gebeurd. Vijftien procent kreeg wel eens andere drugs aangeboden door vrienden, familie of klasgenoten, vijf procent door een dealer, twee procent door een coffeeshop.

Leerlingen blijken zich overigens zelden bedreigd te voelen als zij hasj of wiet gaan kopen. De grote meerderheid (87 procent) voelt zich nooit bedreigd, tien procent soms, terwijl slechts twee procent zegt zich vaak of altijd bedreigd te voelen.

Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs zegt 9 procent dat zij in de maand voorafgaand aan het onderzoek cannabis hebben gebruikt. Bij jongens gaat het om 10 procent, bij meisjes om 7 procent. Bijna de helft daarvan beperkte dat cannabisgebruik tot één à twee keer. De meeste cannabisgebruikers zeggen dat zij tussen hun veertiende en hun zestiende verjaardag zijn begonnen.