Kamer positief over plan VS voor Irak

D66 reageert positief op de Amerikaanse voorstellen inzake Irak. Binnen de regeringscoalitie wordt nu algemeen verwacht dat D66 zijn twijfels tegen een verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak zal opgeven.

Buitenlandwoordvoerder Bakker (D66) zei vanochtend dat de Amerikaanse president Bush in zijn rede en vooral in de Amerikaans-Britse ontwerpresolutie gisteren in de Veiligheidsraad ,,stappen in de goede richting zet, al schuilt de duivel in het detail. Het gaat de goede kant uit.''

Volgens buitenlandwoordvoerder Wilders van de VVD ,,lijkt de VN-resolutie wel door een D66-congres geschreven''.

De PvdA, die eerder opperde dat Nederland zijn troepen moet terugtrekken uit Irak, meent dat de ontwerpresolutie ,,belangrijke voorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de soevereiniteitsoverdracht aan de Irakezen bevat''. ,,Maar er blijven nog even zovele vragen open'', aldus PvdA-buitenlandwoordvoerder Koenders.

De Nederlandse regering meent dat de ontwerpresolutie een ,,goede basis voor verdere onderhandelingen'' bevat. Aan een groot aantal Nederlandse wensen inzake Irak lijkt te zijn voldaan, aldus een woordvoerder van minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA): de soevereiniteitsoverdracht, de zeggenschap van een Iraakse regering over buitenlandse troepen, een leidende rol voor de VN, een VN-mandaat voor de aanwezigheid van buitenlandse troepen, een tijdsplan voor vrije verkiezingen

in Irak. ,,Het is meer dan verwacht'', zegt hij.

De critici van het Amerikaanse beleid in de Tweede Kamer menen wel dat nog vele vragen overblijven. ,,Wat mag een nieuwe Irakese regering eigenlijk wel en niet doen?'', vraagt D66'er Bakker zich af.

Koenders (PvdA) ziet drie belangrijke kernpunten in een komende discussie over verlenging van de aanwezigheid van de Nederlandse troepen: hoe soeverein is de Iraakse regering nu werkelijk?, wat betekent de leidende rol van de VN in de praktijk?, en wie bepaalt volgens welke methode de samenstelling van de nieuwe Iraakse regering?

Wilders (VVD) meent dat de ontwerpresolutie de laatste twijfels in Den Haag kan wegnemen. ,,De rol van de VN wordt fors groter, precies zoals wij wilden. De VVD is zeer tevreden, en wij gunnen D66-fractieleider Dittrich ten volle de grote invloed die hij kennelijk op Bush heeft gehad.''

Koenders vindt het jammer dat Bush in zijn toespraak gisteravond ,,geen schoon schip'' heeft gemaakt en minister van Defensie Rumsfeld heeft ontslagen. De PvdA'er verwacht dat in de komende weken, nog voor een Nederlands besluit in de Kamer komt, duidelijk wordt wat de plannen uit de ontwerpresolutie concreet inhouden. De Nederlandse regering zal, naar verwachting binnen twee weken, een besluit nemen over eventuele verlenging van Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak. Nederland is in Irak met 1.250 militairen vertegenwoordigd.