Een godsdienst van vrede 2

Als Amanda Kluveld inzake Jezus' avonturen nog een paar dagen verder had kunnen denken dan tot Goede Vrijdag, tot Pasen namelijk, had ze ook zelf het christendom met meer recht de godsdienst kunnen noemen van de overwinning op het verraad, waarmee het verraad als menselijke activiteit zijn verdiende plaats op aarde kreeg. Met die hoopvolle gedachte had ze haar bijdrage mooier kunnen eindigen.

    • W.F. Geradts