Bush: troepen blijven zolang als nodig is

De 135.000 Amerikaanse militairen blijven in Irak, ook na de overdracht van de soevereiniteit eind juni. Zo nodig wordt hun aantal uitgebreid. Zij blijven zo lang als nodig tot het land vrij en democratisch is. De beruchte Abu Ghraib-gevangenis wordt afgebroken.

Dat zei president Bush gisteravond in de eerste van een serie toespraken over zijn Irak-politiek. Hij zei ook: ,,Irakezen zijn een trots volk dat een afkeer heeft van buitenlandse zeggenschap over hun zaken – precies zoals wij dat zouden hebben.'' En: ,,Ik heb Amerikaanse troepen naar Irak gestuurd om onze veiligheid te beschermen, niet om te blijven als bezettingsmacht.''

De Amerikaanse president sprak tegen de achtergrond van nieuwe opiniecijfers die aangeven dat een meerderheid van zijn landgenoten meent dat de invasie van Irak een slecht idee was.

Voorts hebben de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gisteren een ontwerpresolutie over de machtsoverdracht in Irak voorgelegd aan de Verenigde Naties. Daarin wordt gesproken van een volledige soevereiniteitsoverdracht aan Irakezen en een adviserende en ondersteunende rol voor de VN. Tevens moet een internationale vredesmacht onder Amerikaanse leiding ten minste een jaar blijven.

Terwijl de president op het Army War College in Pennsylvania honderden militairen toesprak, werd bekend dat op hoger militair niveau koppen rollen. Luitenant-generaal Ricardo Sanchez, de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak, wordt binnenkort overgeplaatst. Hoewel het Pentagon ieder strafelement ontkent, wordt de maatregel door waarnemers in verband gebracht met het Abu Ghraib-schandaal.

Generaal van de reservisten Janet Karpinski, die verantwoordelijk was voor de gevangenissen in Irak, kreeg gisteren ontslag. Zondag verweet zij de top van het Pentagon haar tot zondebok te hebben gemaakt. Bovendien stelde zij dat Sanchez vorig najaar driemaal in de Abu Ghraib-gevangenis was geweest in de periode waarin de ergste martelmethodes waren toegepast op Iraakse gevangenen. Sanchez ontkent dat.

In zijn toespraak kondigde de president de bouw van een nieuwe, zwaarbeveiligde gevangenis aan, als de Irakezen daarmee akkoord gaan. De bestaande gevangenis wordt daarna afgebroken.

Bush waarschuwde dat zware en chaotische tijden te verwachten zijn. Hij schetste een vijfstappenplan voor Irak. Hij somde op wat de regering in Washington al van plan was te doen: overdracht van de soevereiniteit, helpen orde en veiligheid te herstellen, Iraks infrastructuur herstellen, proberen meer internationale steun te krijgen, streven naar vrije verkiezingen (niet later dan januari 2005).

De soevereiniteit wordt eind juni overgedragen aan een Iraakse interim-regering. Hoe de benoeming van een president, twee vice-presidenten, een minister-president en 26 ministers zal verlopen onthulde hij niet.

RESOLUTIE: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 9