Begrotingsregels lidstaten niet strenger

De regels om de landen van de Europese Unie hun begroting op orde te laten houden worden niet verscherpt. Deze eis van Nederland zal bij de besprekingen over de grondwet niet worden ingewilligd, zo heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken gisteren gezegd na afloop van besprekingen met zijn collega's in Brussel.

Nadat eind vorig jaar een meerderheid van de ministers van Financiën van de Europese Unie had besloten Frankrijk en Duitsland niet te beboeten vanwege te grote overheidstekorten, wilde Nederland het zogeheten groei- en stabiliteitspact, waarin de begrotingsregels staan vermeld, een duidelijker status geven. Zo zou bijvoorbeeld het Hof van Justitie meer bevoegdheden kunnen krijgen om toe te zien op naleving van het pact.

De meeste andere landen van de Unie voelen hier niets voor. Overigens was dit Nederland ook al te kennen gegeven toen het dit punt vorig jaar december tijdens een bijeenkomst in Napels naar voren bracht. Nederland werkt wel al enige tijd samen met Duitsland aan een meer vrijblijvende tekst waarin staat dat de regels van het stabiliteitspact zullen worden nageleefd.

Minister Bot zei dat de eis van Nederland dat de begroting van de Europese Unie alleen bij unanimiteit kan worden vastgesteld nog wel ,,spijkerhard'' op tafel ligt. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan dat lidstaten een begrotingsvoorstel kunnen vetoën. De ministers zijn het erover eens geworden dat bij een verschil van mening over de verdeling van de gelden tussen de regeringen en het Europees Parlement, het parlement het laatste woord krijgt. Het parlement kan echter niet eenzijdig de omvang van de begroting wijzigen.

De bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken diende ter voorbereiding op de top van Europese regeringsleiders van volgende maand in Brussel. De bedoeling is dat tijdens die bijeenkomst in Brussel een akkoord over de tekst van de Europese grondwet wordt bereikt. De geluiden dat dit inderdaad zal lukken, waren gisteren weer iets optimistischer van toon.

Aanpassing van de besluitvorming is nodig om Europa na de uitbreiding met tien landen nog bestuurbaar te houden. Zo zullen meer onderwerpen met meerderheid van stemmen kunnen worden aangenomen.

Over de stemverhouding tussen de 25 EU-landen wordt al maandenlang gediscussieerd. Vorig jaar december mislukte de Europese top in Brussel omdat de lidstaten het onderling niet eens konden worden over het model.