Ambtseed

Frans Geraedts heeft samen met Esther Huis een concept opgesteld voor een nieuwe Amsterdamse ambtseed. Geraedts legt terecht veel nadruk op het archaïsche in de formulering van de eed/belofte als geheel (NRC Handelsblad, 15 mei). Bij rijksambtenaren is er naast deze gedateerdheid nog een ander aspect aan de orde. Toen ik eind 2002, bien étonné, in dienst trad van de rijksoverheid, werd verondersteld dat ik trouw toezegde aan `de Koning'. Mij trof toen de contradictie dat ik mocht kiezen om me niet te onderwerpen aan een opperwezen (belofte versus eed), maar wel verplicht was tot onderdanigheid aan een monarch. Ik heb toen in woord en geschrift trouw beloofd aan `het staatshoofd', maar ook op dit punt is het natuurlijk hoog tijd voor een moderne formulering.

    • Rob Jamin