`Rol overheid in bouw wijzigen'

De overheid moet zich bij het verstrekken van bouwopdrachten minder richten op een lage prijs en meer op kwaliteit. Ook moet ze het aantal regels verminderen. Door deze factoren werden immers in het verleden ,,praktijken gestimuleerd om de markt te verdelen''.

Dat zegt de Regieraad Bouw, die vanmiddag plannen voor bouwsector en overheid heeft gepresenteerd om de verstoorde verhouding na de grootschalige bouwfraude te herstellen.

De Regieraad werd in februari door Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en VROM ingesteld. Leden van dit overlegorgaan zijn hoge ambtenaren, hoogleraren en (oud)bestuurders van Vereniging Eigen Huis en de bedrijven Stork, Shell en de Bouwgroep Midden Betuwe.

,,In de bouw is sprake van verstarring'', schrijft de raad. Innovatieve bouwtechnieken en nieuwe manieren om opdrachten te werven blijven uit, door de verstoorde relatie tussen de overheid als opdrachtgever en de bouwbedrijven. Concurrentie in de bouw richt zich nu ,,uitsluitend op prijs'', aldus de raad, de kwaliteit van het geleverde telt onvoldoende mee.

De overheid werkt opdrachten te gedetailleerd uit, stelt de raad. Ook moeten ambtenaren een ,,professionaliseringsslag'' maken, het aantal regels verminderen en deze effectiever maken.

De bouwsector is met 84.000 bedrijven en 9,5 procent van de beroepsbevolking een van Nederlands grootste werkgevers, verantwoordelijk voor 10 procent van het bruto binnenlands product. In 2001 werd bekend dat bouwbedrijven op grote schaal jarenlang illegaal vooroverleg met elkaar pleegden en prijsafspraken maakten.

,,Niet veranderen is geen optie. Het zou de teloorgang van de sector betekenen'', vindt de raad. Hij neemt een voorbeeld aan verhoudingen tussen de overheid en de bouwsector in het buitenland en wijst daarbij op een ruimere interpretatie van mededingings- en aanbestedingsregels. Daardoor kunnen bouwers die goede prestaties hebben geleverd bij nieuwe projecten worden bevoordeeld. Eerder traden twee bouwbestuurders uit de raad omdat ze voorkwamen in recentelijk bekend geworden schaduwadministraties.

www.nrc.nl:

Dossier bouwfraude

    • Freek Staps