Wel exemplarisch

De ervaringen van Ria van der Heijden zijn vervat in een zeer belangrijk verhaal dat exemplarisch is voor een hele groep patiënten, hun naasten en nabestaanden. Het zegt op helaas zeer schrijnende wijze hoe de zogeheten `vermaatschappelijking' verwoestingen aanricht in het leven van een grote groep zeer kwetsbare mensen en hun mantelzorgers. Vermaatschappelijking leek ooit goed beleid. Maar inmiddels komt het neer op het maatschappelijk en menselijk meer en meer in de kou zetten van een grote groep kwetsbare mensen.