Valutaspeculaties: doe het niet

Mensen in mijn omgeving zetten forse bedragen in om snel flinke rendementen te behalen, 20 procent om precies te zijn. Niet op jaarbasis, maar binnen enkele maanden. Uit het oogpunt van zorg voor mijn kennissen en familie wil ik hier mijn licht over opsteken.

Deze belegging gaat op basis van een schuldbekentenis op naam van een directielid van het organiserende bedrijf. Daarop staat de inleg vermeld plus 20 procent rente (gegarandeerd). De directeur staat op de schuldbekentenis als de debiteur. Zijn adres, banknummer en geboortedatum staan er ook op. Ik bezit een kopie van een familielid dat hierin participeert en het ingelegde bedrag plus 20 procent binnenkort krijgt uitbetaald.

Deze belegging benut de grote schommelingen in valuta. Door slim te kopen en verkopen, soms vele malen per dag, ontstaat met kennelijke zekerheid het genoemde rendement. Hoe kan men garantie afgegeven? Waar winsten worden geboekt, loop je ook kans op verliezen? Geeft de AFM, toezichthouder op de financiële markten, garanties af?

(I. van der M.)

Al een jaar of dertig zijn er bedrijven actief die speculeren in valutatransacties. Ze beloven altijd gouden bergen, anders doet niemand mee. De enige die er aan verdient, is het bedrijf zelf, omdat je als deelnemer voor iedere transactie provisie betaalt. Hoe meer een bemiddelaar handelt, hoe meer hij verdient. Vaak trekken de deelnemers aan het kortste eind, blijkt uit rechtszaken; daarin komen de trucs en de ongrijpbaarheid van de organisatoren aan het licht.

Een echte (bank)garantie krijg je nooit. Een schuldbekentenis van een directielid is geen garantie. Bovendien kan die bedoeld zijn om vertrouwen te wekken bij deelnemers. Ze doen alsof je een paar keer wint, vragen om meer geld in te leggen en dan gaat het wel eens mis. De AFM geeft nooit een garantie. Steek uw licht eens op bij hen. Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam; 020-5535200; www.afm.nl. Toezichtslijn: 0900-540 0540 (0,35/gesprek).

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele