Steun van parlement

Het besluit van minister Kamp (Defensie) om zes Apache gevechtshelikopters naar Zuid-Irak te steunen kan op steun rekenen van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Naast de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 kan ook de PvdA het besluit van Kamp billijken.

Wel onderstreept de PvdA'er Koenders dat hieruit blijkt dat de situatie in de provincie Al Muthanna ,,aanmerkelijk minder rooskleurig'' is dan Kamp tot dusverre heeft gesuggereerd. Ook stelt hij dat dit besluit geen voorschot mag zijn op een eventuele verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Zuid-Irak. Dit heeft Kamp overigens bevestigd.

De Kamerleden Karimi (GroenLinks) en Van Bommel (SP) zijn tegen het besluit. Ze vinden dat er geen helikopters moeten worden gestuurd en dat de 1.250 Nederlandse militairen zo snel mogelijk naar huis komen. De VVD'er Wilders en D66'er Bakker noemen het daarentegen verstandig van het kabinet om deze versterkingen te sturen, nu de militairen zelf dat nodig achten voor hun veiligheid. CDA'er Ormel is iets voorzichtiger. Maar ook hij stelt dat zijn partij ,,in principe welwillend'' staat tegenover het besluit.

De SP wil onderzoeken of met het sturen van de Apaches niet een grens wordt overschreden. ,,Dit kun je niet langer als een vredesoperatie beschouwen'', aldus Van Bommel. Volgens hem lijkt er eerder sprake van een oorlogssituatie, waardoor andere regels van toepassing zijn in het verkeer tussen kabinet en Kamer.