Statenlid SP verlaat partij

Het Friese statenlid Piet Kuipers (SP) uit Drachten is uit zijn partij gestapt uit onvrede met de in zijn ogen hypocriete partijcultuur. Kuipers uitte onlangs kritiek op het Anti Discriminatie Bureau Friesland (ADB), dat met gemeenschapsgeld cursussen ,,verzet bij uitzettingen'' van uitgeprocedeerde asielzoekers organiseert. Hij vergeleek de trainingen met cursussen als ,,hoe til ik de sociale dienst'' en ,,hoe haal ik een agent onderuit'' en vond dat het ADB hiermee opriep tot overtreding van de wet. Volgens Kuipers, die SP-lid werd in 1997, is hij onheus bejegend door partijgenoten na zijn gewraakte uitspraken. Hij noemt de SP ,,een partij met twee gezichten''. Gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid die de partij als motto voert, hanteert ze naar zijn smaak niet bij interne geschillen.