`Opname in kliniek verruimen'

De beslissing over gedwongen opname in een psychiatrische kliniek moet niet meer, zoals nu, bij de rechter liggen. Een onafhankelijke commissie met een psychiater, jurist en maatschappelijk werker moet deze taak overnemen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de wetenschappelijke vereniging van de psychiaters.

De wet-Bopz (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) bepaalt dat patiënten alleen na een rechterlijk besluit tegen hun wil kunnen worden opgenomen. De rechter beoordeelt of zij een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. De Gezondheidsraad schreef onlangs dat 24.000 mensen met zware psychiatrische aandoeningen veel te lang verstoken blijven van hulp, omdat zij niet gevaarlijk genoeg zijn om ertoe te worden gedwongen.

PvdA-woordvoerder M. van Dijken vindt de rechter ,,niet de aangewezen persoon'' om over dwangopname te beslissen. U. Lambrechts (D66) wil dat er ,,hoe dan ook'' een rechterlijke toets is. ,,We hebben het wel over vrijheidsbeneming''. Cisca Joldersma (CDA): ,,Worden we [zonder rechterlijke toets] niet te afhankelijk van de psychiaters?'' In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor verruiming van de criteria voor gedwongen opname. Het kabinet komt binnenkort met een standpunt hierover. De Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie wil graag een hele nieuwe wet, die meer mogelijkheden biedt voor gedwongen behandeling buiten de inrichting.

Zaterdags Bijvoegsel:

pagina 34