Niemand luistert

Ik werk als begeleider in een doorzonwoning waar schizofrenen wonen. Ik kan alleen maar bevestigen wat Ria van der Heijden zegt. Helaas ook het laatste zinnetje: `als je zou protesteren, zou geen mens komen luisteren.' Het is politiek niet interessant genoeg om de zorg voor deze groep mensen goed te regelen. Alleen wanneer een drama de pers haalt, wijst iedereen met een beschuldigende vinger naar de GGZ. Gedeeltelijk terecht omdat dat de sector is die aan de bel zou moeten trekken. Gedeeltelijk onterecht omdat al die mensen, die het werk goed uitvoeren, niet over voldoende middelen beschikken om de zorg zo in te richten dat je er zelf het idee kunt hebben dat je goed werk aflevert.

    • L. Kuilman