Minister Zalm onderschat het vakmatige schoonmaakwerk

Afgezien van het feit of het te rechtvaardigen is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te dwingen bepaalde arbeid te doen, heb ik moeite met het onderschatten van een belangrijke taak als het voeren van een huishouding (NRC Handelsblad, 17 mei). Minister Zalm gaat ervan uit dat iedereen die een zelfstandig huishouden voert, ook daadwerkelijk in staat is deze taak op een adequate wijze voor derden te volbrengen. Niets is minder waar.

Al jaren wordt neergekeken op iedereen die vakmatig met schoonmaken bezig is en zoals minister Zalm nu ventileert: ,,Als je helemaal niets kan, kun je altijd nog gaan schoonmaken.''

Jammer, en wat een steek in de rug voor al die mannen en vrouwen die zich al jaren beroepsmatig met groot enthousiasme bezighouden met het verzorgen van huishoudelijke taken voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. En wat een onderschatting van verantwoordelijkheden, kennis en professionele vaardigheden. Deze mensen observeren de zorgvragers, ontlasten de mantelzorg, signaleren de problemen, zorgen dat er opnieuw geïndiceerd wordt, of dat er direct meer hulp geboden kan worden.

Het overgrote deel van de zorgvragers ontvangt op dit moment gemiddeld drie uur huishoudelijke zorg per week. Heeft Zalm enig idee hoeveel uur per week het kost om een woning goed te onderhouden? Als hij even nadenkt, zal hij snel kunnen concluderen dat dit niet in drie uur per week gaat. De zorgverlener zal dus efficiënt met de tijd om moeten kunnen gaan, door zorgvuldig en professioneel te plannen. Al meer dan tien jaar geleden zijn thuiszorginstellingen gestart met het ontwikkelen van een landelijke richtlijn. Alle thuishulpen A (huishoudelijke zorg) worden met deze richtlijnen opgeleid. Zij werken met hun hoofd, met hun hart en met hun handen, en deze combinatie maakt dat zij trots kunnen zijn op hun werk en het al vele jaren met tevredenheid uitvoeren.

Vanzelfsprekend kan een bijstandsgerechtigde dit vak ook uitoefenen. Maar dit kan alleen met de juiste motivatie, de juiste opleiding en de juiste begeleiding. Anders is dit plan gedoemd te mislukken. En wie worden hier als eerste het slachtoffer van? Juist. De generatie ouderen, die ervoor gezorgd heeft dat wij het zo goed hebben met zijn allen. De generatie waar momenteel, mijns inziens, niet goed genoeg voor gezorgd wordt.

    • Trudy Schouten-Kuis
    • Docent Huishoudkunde Thuiszorg Instellingen