Mag je uitkering emigreren?

Mijn vader verbaast zich er over dat Turken en Marokkanen die in Nederland hebben gewoond hun sociale uitkeringen mee mogen nemen wanneer zij terugkeren naar hun vaderland. Zelf heeft hij de Sociale Dienst voorgesteld zijn uitkering te betalen in Zuid-Afrika, waar zijn kinderen wonen. Hij leeft van 500 euro AOW plus een aanvulling van 300 euro. Hij kreeg te horen dat dit niet mogelijk was. Geldt dit meenemen alleen voor mensen uit Marokko en Turkije? En zo ja, waarom?

(V. de D.)

De ene uitkering of extra voorziening is de andere niet, en met zo'n algemene opmerking over Turken en Marokkanen kan ik niets. Er is een brochure van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (www.uwv.nl) over het wel of niet meenemen van WAO, WAZ, Wajong en Ziektewetuitkeringen. De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) regelt deze zaken. Overigens is de BEU ten dele en tijdelijk buiten werking gesteld. Je mag als regel je uitkering meenemen naar landen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten. Daaronder vallen onder meer Marokko, Turkije en ook Zuid-Afrika.

Ook enkele uitkeringen van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) vallen onder de wet BEU, waaronder het AOW-pensioen voor ongehuwden en toeslagen op de AOW. Ik denk dat uw vader daarop stuit, maar zeker weet ik het niet. Het ligt voor de hand dat hijzelf aan de Sociale Dienst vraagt op grond waarvan hij zijn uitkering niet mee kan nemen naar Zuid-Afrika.

    • Adriaan Hiele