Leven is een kwestie van behelpen

Het leven is slecht georganiseerd, zegt de man die onderuit gezakt op een klapstoeltje zit. Vroeger had je het paradijs waar alles in orde was, en daar kan hij prachtig over vertellen. Er stond alleen een appelboom, waarvan je niet mocht eten. Geen probleem, want er waren losse appels zat. Die appelboom stond alleen maar symbool voor het feit dat je niet àlles kunt hebben. ,,Maar ja,'' zegt de man dan, ,,leg dat maar 's uit aan een vrouw.''

Bert Klunder is gespecialiseerd in verongelijkte mannen wier kwetsuren vaak om te lachen zijn. Ook nu weer. Maar tot dusver schiep hij daartoe in elke voorstelling een andere ik-figuur, terwijl hij in Zonder omwegen gewoon speelt dat hij Bert Klunder is. Al maakt dat niet veel verschil; hij is nog steeds de sloom ogende zwartkijker die overal iets over te klagen heeft. En hij bouwt een gaaf sluitend betoog op, waarin zelfs de onbenulligste futiliteiten model blijken te staan voor de manier waarop God – of het toeval – het menselijk bestaan heeft ingericht.

Net als in de RVU-serie Mannen voor vrouwen doet Klunder zich in deze sobere solo voor als een man die beredeneerd kan uitleggen wat er allemaal aan vrouwen niet deugt. Zijn ongemakkelijke grappen vormen dragen bij aan de boodschap, dat het hele leven een kwestie van behelpen is. Dat geldt, zegt hij, zelfs voor kinderen: ,,Als je géén haast hebt, vallen ze nooit van je fiets.''

Voorstelling: Zonder omwegen, door Bert Klunder. Gezien: 13/5 in de Schouwburg, Rijswijk. Tournee t/m 1/6 en volgend seizoen. Inl. 030-2313416.

    • Henk van Gelder