Integriteitsbeleid is belangrijker dan ambtseed 2

De verplichting om ambtenaren een eed/belofte af te laten leggen, is een belediging voor de vrije wil van de ambtenaar als mens. Via zijn vrije wil bepaalt de mens of hij integer wil zijn of niet. Niets meer en niets minder. Ambtenaar zijn is integer zijn. Wie in overheidsdienst niet-integer wil zijn, moet zijn heil ergens anders zoeken. Elke ambtenaar dient zich bewust te zijn van zijn bijzondere positie. Een integere overheid (ambtenaren én bestuurders) vormt een van de pijlers van onze rechtsstaat. Integriteit als waarde staat niet ter discussie. De normen die daarbij gelden, kunnen via gerichte cursussen, workshops e.d. bijgebracht worden. Dat heeft waarde en effect. Eed en belofte hebben een verwaarloosbare en slechts symbolische waarde, omdat de wil van de mens zijn integriteit bepaalt.

Ook in het Harry Pottertijdperk houdt het uitspreken van een spreuk (eed of belofte) het kwaad niet buiten. Het schept slechts een schijnzekerheid voor de buitenwereld. Door de verplichte eed of belofte wordt in feite aangegeven, dat een mens geen ambtenaar kan zijn, zonder dat zijn wil gekoppeld wordt. De wil van de mens is sterk genoeg om integer te kunnen zijn, ook zonder hulpmiddel of kunstgreep.

    • Mr. A.L.J. Nilsen