Examenvrees en peptalk op internet

Deze week zijn voor een kleine 200.000 scholieren de eindexamens in het voortgezet onderwijs begonnen. Vanwege Hemelvaartsdag was het een kalme start, volgende week barst het examengeweld in volle hevigheid los. De examenperiode wordt vrijdag 4 juni afgesloten. Op internet wemelt het van de websites over de eindexamens. Om door de bomen het bos te kunnen zien zijn startpagina's met overzichten van examensites handig, bijvoorbeeld www.examen.nl.

Een overzichtelijke startpagina is de eindexamen-special van Kennisnet, toetswijzer.kennisnet.nl. Deze pagina ontsluit websites met de meest uiteenlopende informatie. Zo zijn de goede antwoorden op examenvragen te vinden, maar ook roosters, regels voor slagen of zakken, de manier waarop het cijfer wordt berekend, officiële regelingen van het ministerie, oude examens om te oefenen, tips voor scholieren die kampen met examenvrees, forums en chatrooms om ervaringen uit te wisselen, informatie voor leraren en ouders en nog veel meer. De toetswijzer biedt ook links naar nieuwsberichten over eindexamens in kranten en tijdschriften.

Van alle eindexamensites is www.eindexamen.nu een van de oudste en waarschijnlijk de bekendste. De site wordt gemaakt door het Laks, het Landelijk Aktiekomité Scholieren, in samenwerking met de Universiteit Twente, de publieke omroep en Roadside, een organisatie die zich bezighoudt met onderwijsprojecten op internet. Vrijdagochtend werd op de site al gemeld dat er tot dat moment zo'n 50.000 bezoekers waren geweest. Het Laks heeft ook dit jaar een klachtenlijn geopend. Vorig jaar maakten 68.000 mensen gebruik van deze lijn, die zowel via internet als per telefoon werkt.

Naast de site van het Laks lijkt elke zichzelf respecterende organisatie of instantie die met voortgezet onderwijs van doen heeft er een examensite op na te houden. De basisinformatie verschilt nauwelijks, vaak verwijzen de sites ook onderling. De verschillen zitten in de toeters en bellen. Zo bieden sommige sites spelletjes of de mogelijkheid om je examencijfer goed te voorspellen en daarmee een prijs te winnen. Andere sites leveren peptalk of andere vormen van morele ondersteuning. De website van NRC Handelsblad biedt een dossier Eindexamen 2004 (www.nrc.nl/dossiers). En www.examenbundel.nl (van ThiemeMeulenhoff) heeft een `quickscan', waarmee een scholier snel kan zien wat zijn sterke en zwakke punten zijn. Al is het nu misschien te laat om daar nog wat aan te doen.

www.eindexamen.nu, toetswijzer.kennisnet.nl

    • Hans van Laarhoven