De lezer schrijft over plaatsing van schokkende foto's...

Zeer geschokt was ik na het zien van de foto's van de onthoofding van een Amerikaan in Irak in deze krant van 12 mei. Ik heb geprobeerd te bedenken welk doel een krant kan hebben om dergelijke foto's te vertonen. U heeft niet gekozen voor een informatieve foto, maar voor vier – zeer tot de verbeelding sprekende – foto's op een rij van de gebeurtenis. Ik vind het mensonterend voor de Amerikaan en zijn nabestaanden. Daarnaast vind ik dat morele grenzen worden overschreden. Als lezer word je geconfronteerd met keiharde beelden waarvoor je niet bewust kiest maar die wel een blijvend beeld in mijn hoofd achterlaten. Mensen die dergelijke beelden echt willen zien, kunnen daar ook op andere manieren aan komen, bijvoorbeeld door zich te abonneren op een meer sensatiebelust blad.

Kunt u mij uitleggen waarom u op deze manier deze foto's heeft geplaatst, en kunt u zeggen of u denkt dat ze het gewenste effect hebben gehad? Ten slotte zou ik graag weten hoeveel en wat voor reacties u op het plaatsen van de foto's ontving.

    • Kinie Lont