Consument is niet altijd gebaat bij concurrentie

Op aanwijzing vanuit `Brussel' moeten ondernemingen elkaar beconcurreren. Zijn de consumenten hier werkelijk mee gebaat? Supermarkten beconcurreren elkaar dood. De bouwwereld moet dit nu gaan doen. De rijwielfabrikanten worden tot immense boetes veroordeeld. Het kan niet anders dan dat de aldus uitgelokte prijzenoorlogen, onredelijke boetes etc. zullen leiden tot liquidaties of verlies van kwaliteit in fabricage en/of dienstverlening. En tot verlies van werkgelegenheid, verlaging van lonen etc. Hoeveel winkels zullen tot schade van de consumenten verdwijnen? Hoeveel gebouwen, bruggen e.d. zullen in de toekomst instorten, door het ontbreken van te duur toezicht? Hoeveel fietsen zullen falen, met ernstige gevolgen in het verkeer? Hoeveel ongevallen zullen in het openbaar vervoer gebeuren nu de opgelegde concurrentie onvermijdelijk tot minder onderhoud, minder controle en minder veiligheidsmaatregelen in vlieg-, trein- en busverkeer zal leiden? Veel bedrijven zullen uit lijfsbehoud vertrekken naar landen waar minder fanatiek de `Brusselse' richtlijnen worden afgedwongen. Hoe het bijgeloof te bestrijden als zou concurrentie ten bate van de consument strekken? Dat lijkt maar even zo. Economie is nu eenmaal onaardig.

    • L. van Heijningen