BVD was ook actief onder Amsterdamse slavisten

Naar aanleiding van het artikel `Van het Reve was infiltratie studenten voor' in NRC Handelsblad van 5 mei, meld ik dat ook in het Amsterdamse studentenmilieu door de BVD is geprobeerd van studenten inlichtingen te krijgen over hun medestudenten.

Het zal in 1961 of 1962 geweest zijn. Onder de Amsterdamse slavisten bestond geen studentendispuut, maar alleen het hooglerarendispuut BESEDA. Toen werd door de studenten het dispuut SAMOGON opgericht. Van het eerste bestuur van SAMOGON werd zowel de voorzitter als de penningmeester door de BVD benaderd om inlichtingen te geven over medestudenten, zowel wat betreft communistische sympathieën als over contacten met Oost-Europa. Zij gingen daarop in. Eén van de slachtoffers kwam erachter, en het gevolg was een dramatische Algemene

Ledenvergadering, waarbij de voorzitter die openheid van zaken had gegeven en zijn excuses had gemaakt voor een jaar werd geschorst, en de penningmeester die niets had gezegd voor altijd werd geroyeerd.

Met de secretaresse (dat was ondergetekende) had de BVD geen contact gezocht. Er werden een andere voorzitter en penningmeester gekozen. En vervolgens werden door het nieuwe bestuur van SAMOGON de Amsterdamse hoogleraren slavistiek geïnformeerd. Of de BVD nog andere pogingen heeft gedaan weet ik niet. Het dispuut SAMOGON is allang ter ziele, het dispuut BESEDA bestaat nog steeds.

    • Dunya Breur