Bouwfraudepleger zou wél excuses moeten aanbieden

Een paginagroot artikel hebben de heren bestuurders van bouwer Dura Vermeer, een van de grote beboete plegers van bouwfraude, nodig gehad om er blijk van te geven dat het bij de Nederlandse bouwers nog steeds niet is doorgedrongen waarom er antikartelwetgeving in het leven is geroepen. Reeds meer dan tien jaar geleden is die wet ingevoerd.

Ik zal na een decennium dwalen een handje helpen bij het zoeken naar het antwoord op hun eigen vraag in het artikel in NRC Handelsblad van 13 mei, aan wie men eigenlijk excuses moet aanbieden (citaat van de heren: ,,Excuses aanbieden aan de individuele overbuurman voor de schade die hij helemaal niet geleden heeft. Nee.'').

In de Nederlandse bekrompenheid ligt het besloten dat ,,wij in Nederland zaken op onze eigen wijze doen''. En door de `pepernoten'-afspraken, is de concurrentie buiten de deur gehouden en zijn de prijzen gelijk gebleven. Denk eens aan een firma als Philips: de prijzen daar gaan naar beneden, jaar na jaar en de firma maakt desondanks winst. Men is daar onderworpen aan de tucht van de internationale markt.

De Nederlandse bouw is een beschermde omgeving geweest zonder concurentie, zonder innovatie, zonder prijsdaling. Maar in de westerse samenleving, dus ook in de Nederlandse, geldt dat de consument beschermd moet worden. Daartoe dient de antikartelwetgeving. Een uitbouwtje van een keuken mag geen 50.000 euro blijven kosten, dat moet voor 25.000 kunnen.

Uit naam van de overbuurman: de prijzen moeten omlaag, u moet er weer voor gaan knokken, zoals al die andere bedrijfstakken die onder concurrentie opereren. Bied uw excuses aan in een paginagrote advertentie aan alle overbuurmannen in Nederland.

    • Wouter Put