Boomgrens 2

Beukema heeft gelijk en ongelijk in zijn brief (W&O 8 mei) over het artikel Boomgrens (W&O 24 april). Isotopeneffecten bij chemische reacties zijn wel degelijk bekend. Onder andere op het internationale symposium over isotopenscheiding (Amsterdam 1957) is daarover gerapporteerd. Een interessant effect is bijvoorbeeld de temperatuurafhankelijkheid van het O-gehalte van fossiele (schelpen)kalk. Utrecht had al in 1970 een hoogleraar isotopengeologie.

De verrijking van C in de producten van de fotosynthese na het sluiten van de huidmondjes kan het resultaat zijn van een fysisch proces. Isotopeneffecten zijn bijvoorbeeld bekend bij diffusie in een temperatuurveld (thermodiffusie) of diffusie door een poreuze wand; op grote schaal toegepast in Oak Ridge Tennessee) voor de scheiding van uraanisotopen in UF6. Het interessante in `Boomgrens' is dat de verrijking van het C in de holle ruimten van het blad erop wijst dat een van binnen naar buiten gerichte stroming, bijvoorbeeld van CO2, daaraan ten grondslag zal liggen. In zo'n geval is het zware isotoop als het ware trager. Inderdaad de bladgroenkorrels hebben daar niets over te zeggen.

    • F. van der Valk