Verzet tegen vier lesdagen

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) dreigt in conflict te komen met de Tweede Kamer over de invoering van de vierdaagse lesweek in het onderwijs. Coalitiepartijen VVD en D66 en de fracties van PvdA, SP en GroenLinks zien niets in haar plan.

Het kabinet heeft woensdag een wetsvoorstel van Van der Hoeven goedgekeurd om de schooltijden in de toekomst vrij te laten. Zolang scholen aan een vast aantal lesuren komen, mogen zij van het kabinet zelf weten of zij dat in vier, vijf of zes dagen aanbieden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de fracties van VVD en D66, zijn tegen de afschaffing van de verplichte vijfdaagse schoolweek. Volgens de Kamer blijkt uit verschillende onderzoeken dat een vierdaagse lesweek slecht is voor kinderen. Ze letten minder goed op en gaan moe naar huis.

Kamerlid E. Balemans (VVD): ,,Ik ben snel met haar klaar. Ik ben tegen, net als de meerderheid van de Tweede Kamer. Zij weet allang hoe wij erover denken. Volwassenen nemen na een lange werkdag weinig meer op,; dat geldt ook voor kinderen.''

Balemans denkt ook dat scholen door het lerarentekort gedwongen worden een vierdaagse lesweek in te voeren. ,,Zo wordt een landelijk probleem op scholen afgewenteld. Een ander probleem is dat veel ouders die allebei werken in de problemen komen. Zij moeten een dag extra kinderopvang regelen, wat vaak onbetaalbaar is.''

Minister Van der Hoeven benadrukt dat scholen alleen een vierdaagse lesweek mogen invoeren als de ouders in de medezeggenschapsraad dat willen.