Pas verschenen: Non-fictie

Jeroen Blaak: Geletterde levens. Dagelijks leven en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770. Verloren, 368 blz. €32,–

Dat de boekenproductie in Nederland overweldigend was, is bekend. Maar wie lazen er nu eigenlijk en wat las men? De auteur van dit boek analyseerde het leesgedrag van vier mensen – een Delftse regent, een Amsterdamse klerk, een Haagse schoolmeester en een domineesdochter uit Leiden – die zelf hebben genoteerd wat en hoe ze lazen en hoe ze het gelezene gebruikten in hun dagelijks leven.

Bruno Werz: `Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.

Walburg Pers, 206 blz. €29,50

Ondanks zijn naam is Kaap de Goede Hoop voor schepen een rampplaats geweest. Alleen al in de Tafelbaai liggen 25 wrakken van VOC-schepen. Naar twee daarvan wordt al sinds jaren intensief onderzoek gedaan.In dit uitvoerig geïllustreerde boek beschrijft de auteur de ondergang van twee van die schepen en doet hij verslag van de duikkcampagnes, waarbij honderden vondsten boven water zijn gekomen.

Willebrord Nieuwenhuis: De vuist van Piemonte. De geschiedenis van de eenwording van Italië.

Bert Bakker, 240 blz. €19,95

Historische speurtocht naar het ontstaan van de eenheidsstaat Italië in 1861, over onder meer de vechtersbaas Garibaldi, de ideoloog Mazzini en koning Vittorio Emanuele II. De auteur, oud-redacteur van deze krant, publiceerde eerder Vietnam. De nooit verdwenen oorlog en Etrusken. De mythe achterna.

Mayke Groffen en Sjouk Hoitsma:

Het geluk van de huisvrouw.

SUN, 267 blz. €24,50

Maandag wasdag, dinsdag strijken en verstellen, woensdag gehaktdag, enzovoort enzovoort. Voor de huisvrouw sleepten de dagen zich voort volgens een vast patroon. Het ploeteren met wasmiddelen, potten, pannen en stofdoeken leest men echter nergens af aan de vrolijke reclames. De spanning tussen reclamebeloftes en sleur is het onderwerp van dit boek en van de gelijknamige tentoonstelling in Museum het Schielandhuis in Rotterdam.

Floris en Martin Brester: Oranje lukraak. Nutteloze voetbalfeiten die iedereen moet weten.

Zijderups, 88 blz. €5,–

11 oktober, 29 maart, 5 juni en 12 juni zijn de dagen waarop het Nederlands elftal het vaakst een wedstrijd speelde. Op 11 oktober waren de resultaten het beste. Op 11 april speelde Oranje nooit.