Pas verschenen

H.H. ter Balkt: Anti-canto's en De Astatica, De Bezige Bij, 176 blz. €19,90

De winnaar van de P.C. Hooftprijs van vorig jaar publiceert deels onder het heteroniem Augustus Anijs nieuwe gedichten, die volgens hemzelf gaan `over wat er op het van onzichtbare droefheden gonzende papier staat'.

Alfred Schaffer: Geen hand voor ogen. De Bezige Bij, 92 blz. €16,–

De in Zuid-Afrika docerende Alfred Schaffer kreeg de Jo Peters poëzieprijs voor zijn debuut Zijn opkomst in de voorstad (2000) en werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs met Dwaalgasten (2002). Hierover schreef Arie van den Berg in deze krant: `Zijn teksten lijken van de straat geplukt maar onthullen hun inhoud pas bij herlezing.'

Patty Scholten: Bizonvoeten Reisgedichten. Atlas, 56 blz. €15,–

Vijfde bundel van Patty Scholten (1946) die bekend werd met sonnettencycli als Een tuil zeeanemonen (2001). Bizonvoeten werd door de door Gerrit Komrij opgerichte Poëzieclub verkozen tot een van de twee `aanbevelingen' van dit voorjaar.