Nog nimmer winst voor Spyker

Autobedrijf Spyker, dat volgende week op de beurs debuteert, heeft in zijn bestaan vijf auto's verkocht, waarvan één aan een vennootschap van Spyker-directeur V. Muller. Spyker is nimmer winstgevend geweest en heeft een negatief eigen vermogen van 4,4 miljoen.

Dat blijkt uit het prospectus dat de autofabrikant heeft gepubliceerd. In het prospectus wordt ook informatie verstrekt over het strafrechtelijk onderzoek naar onder meer V. Muller. Justitie moet nog steeds besluiten of zij overgaat tot vervolging van Muller die directeur, grootaandeelhouder en een van de oprichters van Spyker is. Het openbaar ministerie doet onderzoek naar aandelentransacties rond het beursfonds McGregor. Daar was Muller commissaris en aandeelhouder. Het openbaar ministerie verdenkt Muller van het overtreden van meldingsregels voor grootaandeelhouders van de Autoriteit Financiële Markten en het handelen met voorkennis door een gelieerde vennootschap.

Met de beursgang streeft Spyker naar een kapitaalinjectie van 12,8 miljoen euro die zal worden gebruikt om leningen af te lossen. Na beursgang wil Spyker schuldenvrij zijn. Doordat sommige leningen worden omgezet in aandelen verwacht Spyker na de beursintroductie een eigen vermogen van circa 20 miljoen te hebben.

Spyker leed vorig jaar een verlies van 4,8 miljoen op een omzet van 2,9 miljoen. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 1,35 miljoen euro zal kosten. Bij de beursintroductie worden nieuwe aandelen uitgegeven. De zittende aandeelhouders verkopen vooralsnog geen stukken.

Directeur en oprichter V. Muller mag tot een jaar na de beursgang geen aandelen verkopen. Hij heeft op dit moment niet de intentie om zijn aandelen erna te verkopen in tegenstelling tot grootaandeelhouder J. de Mol. De media-ondernemer heeft via zijn beleggingsvehikel Talpa Beheer 28,5 procent van de aandelen in Spyker. Talpa beschouwt zijn belegging niet als belangrijke belegging en is daarom van plan de aandelen ,,zo snel als mogelijk'' te verkopen. Talpa heeft zich gecommitteerd aan een verkoopverbod van een halfjaar.

Spyker zal een optieplan introduceren. De helft van de personeelsopties zal aan de huidige directie worden verstrekt. Na de beursgang zal het salaris van de directie fors worden verhoogd. Van de driekoppige directie gaat het salaris van twee leden met 50 procent omhoog naar 150.000 euro. Het derde lid had dit salaris al.