Ministers in veiligheidsraad

Het kabinet gaat akkoord met de komst van een Raad voor de Nationale Veiligheid. Daarin bespreekt het de terrorismebestrijding en de zaken die betrekking hebben op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Raad wordt onderraad van de ministerraad en gaat maandelijks vergaderen. Naast de minister-president maken ook de vice-premier(s) en de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Defensie, Vreemdelingenzaken en Buitenlandse Zaken deel van uit.